[K-300HJ] Bánh Xe Xoay Bằng Cao Su Cứng Takigen

[K-300HJ] Bánh Xe Xoay Bằng Cao Su Cứng Takigen