Kim Phun Keo Chính Xác KGN
Kim Phun Keo Chính Xác KGN

Kim Phun Keo Chính Xác KGN

Đặc điểm nổi bật

  • Thiết kế chuẩn xác, không làm hỏng bề mặt của Xylanh khi lắp ráp
  • Mối ghép với xylanh kín khí, không lỏng.
  • Vòi kim phun chính xác bằng kim loại có bề mặt mịn giúp keo chảy đều hơn.
  • Vòi kim phun đồng tâm, không lệch.
  • Hình dạng đầu kim có dạng đặc biệt, tránh keo bám đầu kim.
Liên hệ

Thông số kỹ thuật

  • Thiết kế chuẩn xác, không làm hỏng bề mặt của Xylanh khi lắp ráp
  • Mối ghép với xylanh kín khí, không lỏng.
  • Vòi kim phun chính xác bằng kim loại có bề mặt mịn giúp keo chảy đều hơn.
  • Vòi kim phun đồng tâm, không lệch.
  • Hình dạng đầu kim có dạng đặc biệt, tránh keo bám đầu kim.

Thông số kỹ thuật

Bảng thông số kĩ thuật:

(Đơn vị: mm)
 PRNT  PRN D1 D2 D3
PRNT 0.1 PRN 0.1 0,10 0,20 0,40
PRNT 0,15 PRN 0,15 0,15 0,25 0,45
PRNT 0.2 PRN 0.2 0,20 0,30 0,50
PRNT 0,25 PRN 0,25 0,25 0,35 0,55
PRNT 0.3 PRN 0,3 0,30 0,40 0,60
PRNT 0,35 PRN 0,35 0,35 0,45 0,65
PRNT 0,4 PRN 0,4 0,40 0,50 0,70
PRNT 0,45 PRN 0,45 0,45 0,55 0,75
PRNT 0,5 PRN 0,5 0,50 0,60 0,80
PRNT 0.6 PRN 0,6 0,60 0,70 0,90
(Đơn vị: mm)
KHN D1 D2 D3
 KHN 0.1 0,10 0,25 0,40
 KHN 0,15 0,15 0,30 0,45
 KHN 0,2 0,20 0,35 0,50
 KHN 0,25 0,25 0,40 0,55
 KHN 0,3 0,30 0,45 0,60
 KHN 0,35 0,35 0,50 0,65
 KHN 0,4 0,40 0,55 0,70
 KHN 0,45 0,45 0,60 0,75
 KHN 0,5 0,50 0,65 0,80


Sản phẩm liên quan