Khớp nối linh hoạt kết hợp DRFC
Khớp nối linh hoạt kết hợp DRFC

Khớp nối linh hoạt kết hợp DRFC

Đặc điểm nổi bật

- Tích hợp khớp nối linh hoạt
- Hấp thụ xuất sắc độ lệch tâm lớn, độ nghiêng và kết thúc cuộc chơi.
- Hấp thụ sốc và rung động.
- Mômen quán tính thấp.

Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Tags:


Sản phẩm liên quan