TERMS OF USE

TERMS OF USE

TERMS OF USE

10/04/2021         Dynaseiki

Trang web này được sở hữu và điều hành bởi Dynaseiki Co., Ltd.
Vui lòng đọc kỹ mục này trước khi truy cập trang web này. Bạn cần đồng ý với Điều khoản sử dụng khi bạn truy cập trang web này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng, vui lòng không sử dụng trang web này. 
Dynaseiki Co.,Ltd có thể thay đổi Điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này mà không cần thông báo. Vui lòng kiểm tra trang này định kỳ cho bất kỳ thay đổi nào. 
Trang Web này chứa các liên kết đến các trang web khác thuộc sở hữu và điều hành bởi Dynaseiki Co.,Ltd. Trong trường hợp này, thỏa thuận của bạn cũng được yêu cầu đối với Điều khoản sử dụng của các trang web này và các trang web khác thuộc quyền sở hữu của Dynaseiki Co.,Ltd

Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn không thể sử dụng trang web này để:

 • Vi phạm các quyền hợp pháp (bao gồm cả quyền riêng tư và công khai) của DYNASEIKI và / hoặc những người khác.
 • Gây thiệt hại hoặc bất lợi cho DYNASEIKI và / hoặc những người khác.
 • Lạm dụng, đe dọa, phỉ báng, phẫn nộ hoặc phỉ báng DYNASEIKI và / hoặc những người khác.
 • Thực hiện hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi hoặc hoạt động nào được coi là phạm tội hình sự.
 • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc xuyên tạc bất kỳ liên kết nào với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
 • Sử dụng trang web của DYNASEIKI cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
 • Đăng hoặc sử dụng bất kỳ chương trình máy tính nào chứa vi-rút hoặc thành phần có hại khác.
 • Thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào trên trang web DYNASEIKI hoặc xóa hoặc thay đổi bất kỳ nhãn hiệu, bản quyền và / hoặc quyền sở hữu khác của DYNASEIKI.
 • Làm phiền trật tự nơi công cộng.
 • Vi phạm bất kỳ luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế nào có chủ ý hoặc vô ý.
 • Thực hiện bất kỳ hành vi hoặc hoạt động nào mà DYNASEIKI tin rằng vi phạm hoặc không phù hợp với  Điều khoản sử dụng.

Quy định chia sẻ bài viết

 • Bạn không được phép sử dụng nội dung trên http://dynaseiki.vn vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng/ sinh viên.
 • Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
 • Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng: Nguồn bài viết từ http://dynaseiki.vn

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng quyền tác giả trên internet nói chung và website http://dynaseiki.vn

Trân trọng cảm ơn